Skip to content

Lázně Bludov

l á z e ň s k á   l é č b a   o b e z i t y

a  o n e m o c n ě n í  p o h y b o v é h o  s y s t é m u

ukážeme ti,  že to jde

SM – systém

Mojžíšová

Nikdy není pozdě, začít jinak !

Jsme duchem mladé lázně pro děti a nejen mladé dospělé , kde nenajdete kolonády , lázeňské šviháky s karafiátem v klopě ani tanenčí sály či noční bary . K nám se jezdí lidé léčit . Jsme rehabilitační zařízení a tím  chceme i nadále zůstat. Hledáte-li povyražení , společenský život, tanečky a noční drinky , nemusíte na našich stránkách ztrácet čas. Hledáte-li ale klid pro intenzivní terapii vedenou týmem lidí , kterým jde stále o medicínu , čtěte  dál. Jste vítáni.

Franta a Síma  jsou toho důkazem

Faty a Slíma

z a l o ž e n o  n a  s k u t e č n ý c h   u d á l o s t e c h

Faty a Slíma jsou spolužáci. Fatymu se Slíma líbí. Už asi od páté třídy. Ona si ho ale nevšímá. Ne proto, že by nebyl chytrý nebo vtipný, ale proto , že má zkrátka o pěknou řádku kil navíc. Nikdy není pozdě, začít jinak ! Řekl si Faty.  Podívejme se společně , jakou  roli  v jejich love story sehrály bludovské lázně.

Ukážeme vám, že to jde

zatočit s :

Lázně Bludov jsou tradičním lázeňským místem spojeným  dlouhá léta především s  léčbou dětské obezity . Ač lázně, jsme především zařízením rehabilitačním . Disponujeme týmem lidí napříč  odbornostmi  léčebné rehabilitace. Jde o pediatry, lékaře rehabilitační a fyzikální medicíny, fyzioterapeuty a ergoterapeuty. S řadou dalších  odborností spolupracujeme externě. Zejména v posledním desetiletí  dochází k reprofilizaci zameření našich služeb  s tím, že naší péče stále více  využívá dospělá klientela.  Krom tradičního lázeňského spektra  péče  se  nově zaměřujeme na  časnou ambulantní rehabilitaci u  pacientů  po ortopedických operacích, traumatologických operacích, úrazech , neurologických onemocněních s poruchou hybnosti do 6 měsíců  od vzniku  a všechny další případy s potřebou časného zahájení léčebné rehabilitace.

Lázně Bludov založil Zdeněk Pospíšil v roce 1929, kdy vznikly „Radioaktivní a sirné lázně v Bludově“. Přírodním léčivým zdrojem je minerální termální voda, sírano-chlorido-sodného typu, pramenící přímo v areálu lázní. Ubytování nabízejí lázně v Zahradním pavilonu, v Lesním pavilonu, v Lázeňské vilce a v Hlavní lázeňské budově, ve které jsou podávány veškeré procedury. Lázně mají vlastní rehabilitační a detoxikační centrum vybavené moderní technikou a kvalifikovaným odborným personálem. Stravování je zajištěno v lázeňské restauraci, která nabízí skvělou kuchyni, široký výběr jídel a možnost příjemného posezení. K dispozici je i lázeňská kavárna.

Přírodní léčivý zdroj HV1
Pramen HV1 je přírodním léčivým zdrojem. Voda je přírodní, slabě mineralizovaná, silně alkalická, termální (vlažná) podzemní voda, sírano chlorido sodného typu, se zvýšeným obsahem fluoridů, hypotonická. Termální voda je využívána pro léčebné účely – všechny vodoléčebné procedury. Vyvěrá o teplotě 24°C a je dohřívána na požadovanou teplotu. Svým složením je vhodná pro léčbu pohybového ústrojí.

Aktuality

Kontakt

STÁTNÍ LÉČEBNÉ LÁZNĚ BLUDOV, S.P.
Adresa: Lázeňská 572, 789 61 Bludov

Telefon: +420 583 301 211
GSM: +420 602 302 554
E-mail: recepce@lazne-bludov.cz

IČO: 144 50 241
DIČ: CZ 144 50 241

ID datové schránky: 8w5389q
Bankovní spojení:
GE MONEY BANK Č.Ú: 151 22 38 42 / 0600

Zapsán v OR Krajského soudu v Ostravě oddíl A XIV, vložka 476 Organizace přímo řízená Ministerstvem zdravotnictví ČR

Ředitel

Ing. Václav Dvořák, MBA

tel.: 583 301 210, 602 543 798,

e-mail: vaclav.dvorak@lazne-bludov.cz

 

Zástupkyně ředitele

Michaela Kunrtová, DiS., BBA

tel.: 583 301 217, 778 149 032

e-mail: kunrtova@lazne-bludov.cz

MUDr. Miroslav Musílek

Pediatrie

tel.: 583 301 233

e-mail: musilek@lazne-bludov.cz

 

MUDr. Jiří Kmec

Neurologie 
Léčba dospělých

tel.: 583 301 211

MUDr. Olga Žernosek

Pneumologie
léčba dospělých

tel.: 583 301 211

 

 

 

 

Vedoucí sestra

Bc. Radka Havlíčková

tel. 602 294 069

e-mail: havlickova@lazne-bludov.cz

Vedoucí fyzioterapeutka

Monika Šanovcová, DiS.,

tel. 583 301 232

e-mail: sanovcova@lazne-bludov.cz

 

Vedoucí provozního úseku

Michaela Kunrtová, DiS., BBA

tel.: 583 301 217, 778 149 032

e-mail: kunrtova@lazne-bludov.cz

   
   
   

Vedoucí přijímací kanceláře

Pavel Bezděk

tel.: 583 301 226, 583 301 211, 602 302 554,

e-mail : objednavky@lazne-bludov.cz

Přijímací kancelář a objednávky procedur

Jana Haltmarová

tel.: 583 301 226, 583 301 211, 602 302 554,

e-mail : objednavky@lazne-bludov.cz

Přijímací kancelář a objednávky procedur

Marek Schauer

tel.: 583 301 226, 583 301 211, 602 302 554,

e-mail : objednavky@lazne-bludov.cz

 

Přijímací kancelář a objednávky procedur

Gabriela Pavelková

tel.: 583 301 226, 583 301 211, 602 302 554,

e-mail : objednavky@lazne-bludov.cz

Nutriční terapeutka

Ing. Jana Nosková

tel. 602 566 014

e-mail: noskova@lazne-bludov.cz

Vedoucí stravovacího úseku

Dita Pavlů

tel. 724 739 533

e-mail: pavlu@lazne-bludov.cz

   
   

Napiště nám