Školní výuka

Součástí lázeňského pobytu je školní výuka. Do vyučování ZŠ jsou zařazovány všechny děti od věku zahájení školní docházky až po její ukončení, tedy žáci 1. – 9. ročníku.

Rozdělení žáků

Rozdělování žáků do tříd je přizpůsobeno počtu žáků ve škole, kterému se podřizuje i počet tříd.

Týdenní režim

Všichni žáci ZŠ v lázních pracují v 15hodinovém týdenním režimu podle učebních plánů kmenových škol.

Hlavní předměty

Vyučují se hlavní předměty, tedy český jazyk, matematika, anglický jazyk a všechny naukové předměty.

Konzultace

Žáci s ukončenou docházkou mohou požádat o konzultace v českém, anglickém jazyce a matematice.
Škola je vybavena moderními informačními technologiemi, které žáci využívají pro plnění svých úkolů zadaných kmenovou školou a také pro komunikaci s kmenovou školou.

Hlavním cílem výuky je zabezpečit plynulý přechod dětí na kmenovou školu po návratu z lázní. Po skončení pobytu dostává každé dítě osobní záznam s výsledky své práce, který odevzdává na kmenové škole.

Chcete se dozvědět podrobnější informace o škole?