Lázeňská léčba dětí

Lázně Bludov se do povědomí širší veřejnosti dostaly díky léčbě dětské obezity, ve které je dosahováno vynikajících výsledků.

Léčba dětí:

 • Vychází z individuálního léčebného plánu.
 • Probíhá pod dohledem lékařů a zdravotnického personálu.
 • Zajištěn je také dohled výživové poradkyně a kouče pohybových aktivit.

Komplexní léčba

Dětem nabízíme komplexní léčebně-rehabilitační péči, která se zaměřuje především na změnu stravovacích návyků a pohybových aktivit. V kolektivu se navíc některá úskalí spojená s obezitou zvládají lépe, děti se mohou vzájemně podpořit.

Snažíme se o cílenou edukaci dětí i ostatních členů rodiny tak, aby nastavené změny byly dlouhodobé a přinesly dětem co největší benefit.

Zjistit více o průběhu léčby

Tým odborníků

Unikátně sestavený tým odborníků v čele s předním českým obezitologem doc. MUDr. Daliborem Pastuchou, Ph.D., MBA, pomáhá klientům napříč věkovými generacemi zhubnout.

Dlouhodobé výsledky klientů, kteří v Lázních Bludov snížili svoji váhu, jsou důkazem, že zdravý životní styl je důležitý, a to v každém věku.

Lázně Bludov vrací svým klientům radost ze života.

null

Jak do lázní

 • Dětský lékař (pediatr) vystaví návrh na komplexní lázeňskou péči (KLP) hrazenou zdravotní pojišťovnou, včetně místa vhodného pro léčbu (lázní) daného onemocnění (indikace).
 • Komplexní lázeňskou péči schválí revizní lékař zdravotní pojišťovny. V případě komplexní lázeňské péče odešle zdravotní pojišťovna schválený návrh přímo lázním, které pacienta předvolají k nástupu.
 • Zdravotní pojišťovna hradí lázeňskou léčbu, celodenní stravování a ubytování.
 • Léčení dětí a dorostu probíhá po dobu 4 týdnů. Návštěvy rodičů mohou mít děti o víkendech.
 • O děti pečuje usměvavý personál a místní víla Bluděnka.

Indikace

 • Indikace XXIV/2

  Obezita spojená s dalšími rizikovými faktory.

 • Indikace XXVII/1

  Juvenilní chronická artritis. Jiná chronická revmatická onemocnění kloubů a páteře.

 • Indikace XXVII/2

  Vrozené či získané ortopedické vady.

 • Indikace XXVII/3

  Stavy po úrazech a ortopedických operacích při poruše motorických funkcí.

 • Indikace XXVII/4

  Skoliózy vyžadující korzet od lb podle Cobba, v soustavné rehabilitační péči.

 • Indikace XXVII/5

  Osteochondrózy ve stádiu reparačním. Morbus Perthes ve stádiu reparačním. Primární a sekundární osteoporóza dětského a dorostového věku.

 • Indikace XXVII/6

  Morbus Scheuermann.

 • Indikace XXVII/7

  Vertebrogenní algický syndrom.