Skip to content

Mám žádanku  FT

Objednání se přímo na procedury

V tomto případě vás váš lékař odesílá přímo na ambulantní rehabilitaci, kdy na žádance FT uvede , jaké procedury mají být podány. Podle platných předpisů musí přesně definovat typ procedury , délku, místo podání  a parametry procedury a celkový počet . Za indikovanou rehabilitaci je odpovědný předepisující lékař.

Poukaz FT přineste osobně na recepci lázní Bludov nebo pošlete e-mailem na adresu ambulanti@lazne-bludov.cz. V emailu nezapomeňte úvést :

  • jméno a příjmení
  • číslo pojišťovny
  • rodné číslo
  • zda jste v tomto roce byli u nás léčeni

Jak je uvedenu výše, poukaz musí splňovat veškeré náležitosti předepsané vyhláškou. Po kontrole poukazu se vám ozveme  s nabídkou termínu zahájení terapie.

Naše léčebná kapacita se mění podle vytíženosti lázní . Objednací doba se pohybuje od jednoho do několika týdnů. 
Musíme upřednostnit naše ubytované pacienty, děti a pacienty s úrazy a po operacích.

Mám žádanku K

Objednání k rehabilitačnímu lékaří

V tomto případě vás váš lékař odesílá na vyšetření k rehabilitačnímu lékaři, který na základě zhodnocení  vašeho stavu, dokumentace a očekávaného efektu rehabilitace nastaví optimální léčbu. Za ordinovanou rehabilitaci  je pak odpovědný náš rehabilitační lékař