Ambulantní rehabilitace

K ambulantní rehabilitační léčbě je nutno přinést Poukaz na vyšetření/ošetření.
  • Typu K – budete vyšetřeni rehabilitačním lékařem.
  • Typu FT – s vypsanými procedurami odesílajícím lékařem (typ procedury, lokalita kam se má terapie zaměřit, počet procedur).
Kromě časné rehabilitace po úrazech a operacích se věnujeme také léčbě bolestí zad a pohybového systému.

Zásadou léčby bolestí zad je aktivní přístup

Jedním z pilířů naší terapie se stala metoda SM systému, která využívá přirozených vlastností těla zajišťujících maximální stabilitu ve vzpřímené poloze. A to činností svalů, které pracují jako propojené řetězce.

Svaly, které se na stabilizaci trupu podílí, je však třeba pro jejich funkci ideálně připravit. To znamená zbavit je reflexních změn označovaných jako spoušťové body – trigger body a nežádoucích změn napětí a délky. Až poté začínáme s jejich cvičením a zapojením do stabilizace.

Terapie bolestí zad má u nás tedy dvě základní části:

  • Příprava svalů a kloubů pro jejich ideální funkci.
  • Vlastní cvičení v rámci SM systému.

V případě vašeho zájmu o ambulantní rehabilitaci nás neváhejte kontaktovat.