Skip to content

Protikorupční strategie

V návaznosti na usnesení vlády ČR č. 855 ze dne 17.12.2018, kterým vláda ČR schválila vládní koncepci boje s korupcí na léta 2018 až 2022, a na Příkaz ministra zdravotnictví ČR č. 22/2019 byla vedením lázní provedena následující protikorupční opatření.

Byla zřízena protikorupční e-mailová adresa korupce@lazne-bludov.cz, sloužící pro oznámení podezření na korupční jednání, které souvisí s činností státního podniku, Státní léčebné lázně Bludov. Oznámení může být podáno i anonymně a není pro něj předepsána žádná forma. Pomůže nám však, uvedete-li osobu podezřelou ze spáchání závadného jednání, popis takového jednání a odkazy na konkrétní důkazy. Všechna přijatá oznámení evidujeme a důkladně prošetřujeme. Sdělíte-li nám kontaktní údaje, budeme Vás o výsledku prošetření Vašeho oznámení informovat.

Svými podněty nám můžete pomoci naši práci zlepšovat. Děkujeme.

Náš interní protikorupční program je k nahlédnutí zde.
Kodex protikorupčního jednání je k nahlédnutí zde.