Skip to content

Jak k nám ?

Jak zajistit lázeňský pobyt?

Dětský lékař (pediatr) vystaví návrh na komplexní lázeňskou péči (KLP) hrazenou zdravotní pojišťovnou, včetně místa vhodného pro léčbu (lázní) daného onemocnění (indikace). Komplexní lázeňskou péči schválí revizní lékař zdravotní pojišťovny. V případě komplexní lázeňské péče odešle zdravotní pojišťovna schválený návrh přímo lázním, které klienta předvolají k nástupu. Zdravotní pojišťovna hradí lázeňskou léčbu, celodenní stravování a ubytování. Neschválí-li zdravotní pojišťovna komplexní lázeňskou péči, může klient absolvovat pobyt v lázních jako samoplátce.

Lázně Bludov jsou smluvním partnerem všech zdravotních pojišťoven.

PRO KOHO JE LÉČBA URČENA?

Léčba je určena dětem ve věku 3 – 18 let.

JAK PROBÍHÁ POBYT A LÉČBA V LÁZNÍCH?

Cílem je, aby se děti v Lázních cítily co nejlépe, aby léčba byla účinná a měla vliv na jejich následný život. Chtěli bychom, aby si děti uvědomily, že vědomou změnou životního stylu ovlivní svůj budoucí život a své zdraví. Snažíme se nastavit samoregulační mechanismy v organismu tak, aby se dětské tělo mohlo samo vypořádat s běžnými onemocněními.
Základem léčby dětí je individuální plán léčebných procedur. Léčba vychází z přírodních zdrojů, vše probíhá pod dohledem lékařů, zdravotnických pracovníků, psychologa a fyzioterapeutů. Nedílnou součástí pobytu je i školní výuka a řada zájmových kroužků. Nechybí pestrá nabídka aktivního trávení volného času, relaxace, sport a kultura.
Během víkendů umožňujeme návštěvy rodičů, pro které připravujeme odborné besedy o vyvážené stravě a zdravém životním stylu.
V odpoledních hodinách děti chodí na vycházky do okolí lázní. Areál lázní nabízí bohaté sportovní vyžití během letních i zimních měsíců. Děti si mohou zahrát minigolf, kopanou, volejbal, basketbal, tenis, badminton, kuželky a stolní tenis nebo si zacvičit na venkovních posilovacích strojích. Připraven je také kulturní program.
Dětem nabízíme také mnoho zájmových kroužků – výtvarný, přírodovědný, keramický, zdravotní. Dětem také ukazujeme, jak snadno lze připravit zdravé svačinky v kroužku vaření. Několikrát týdně cvičí bodybuilding, jógu, zumbu a navštěvují kurz taneční terapie. Mohou se zúčastnit cannis terapie. K dispozici je knihovna a videotéka.
Několikrát za pobyt připravujeme přednášky, které vede psycholog na téma kouření, problémové chování, drogy. Na téma vlivu obezity a nevhodného životního stylu na pohybové ústrojí s dětmi pravidelně beseduje lékař specialista z oboru ortopedie.

NEZAMEŠKÁM ŠKOLU?

Součástí lázeňského pobytu je i školní výuka. Do výuky jsou zařazeni žáci 1. – 9. ročníku. K dispozici je 8 vybavených učeben přímo v areálu lázní. Škola je vybavena moderními informačními technologiemi (PC, interaktivní tabule, wi-fi).
Výuka probíhá každý den maximálně 4 vyučovací hodiny. Škola vyučuje především všechny hlavní předměty, podle pokynů, které zasílá kmenová škola.
Vyučují se hlavní předměty: český jazyk, matematika, všechny naukové předměty, angličtina, němčina, výpočetní technika.
Dorost má možnost docházet do školy na odborné konzultace, v ranních hodinách na internet. Děti nemusí mít obavy z dohánění učiva po návratu z lázní. Učivo se zvládá podle plánů kmenové školy, netradičními metodami se prohlubují a získávají nové vědomosti, včetně přípravy k přijímacím zkouškám na víceletá gymnázia a střední školy. Hlavním cílem výuky je zabezpečit plynulý přechod dětí na kmenovou školu po návratu z lázní. Po skončení pobytu dostává každé dítě osobní záznam s výsledky své práce, které odevzdává na kmenové škole. V odpoledních hodinách mohou děti ve škole navštěvovat i zájmové kroužky.

Pro lékaře

Komplexní lázeňská péče Lázně Bludov poskytují komplexní formu lázeňské léčby, kdy zdravotní pojišťovna hradí léčbu i pobyt při těchto indikacích: Indikace XXIV/2 […]