Skip to content

Čas jako hlavní faktor

Rehabilitace není léčba bolestivých zad. Rehabilitace je snahou vrátit člověku ztracenou schopnost , kterou pozbyl v důsledku úrazu nebo onemocnění . Zásadní je vždy začít včas bez zbytečných odkladů a čas také léčbě věnovat . Není tedy možné čekat na rehabilitaci po úrazech, operacích a omezujících onemocněních týdny nebo měsíce. Ztrácíme tak čas . Čas, kdy je tělo schopné vytvořit si adaptační mechanismy a má nejvyšší potenciál k obnově poškozených funkcí a tkání .